ANA SAYFA Ana Donanım Yan Donanım Yazılım

KULLANIM ŞARTLARI

www.bilgisayar.biz internet sitesine doğrudan ya da dolaylı olarak erişip; sitede sunulan her türlü bilgi, açıklama, görüntü veya imkanlardan yararlanan KULLANICI olarak, bu sayfada belirtilen KULLANIM ŞARTLARI'nı okuyup anladığınızı ve şartların tümünü eksiksiz olarak kabul ettiğinizi, teyid ve taahhüt etmektesiniz.
 1. TANIMLAR
  Aşağıdaki tanımlar, KULLANIM ŞARTLARI'nın ayrılmaz parçasıdır.

  SİTE: www.bilgisayar.biz internet sitesi ve bu internet sitesinde yayınlanan internet sayfalarıdır.

  SİTE YETKİLİLERİ: SİTE'nin (www.bilgisayar.biz internet sitesi) hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişiler ile; SİTE ile ilgili olarak, içerik, idari ya da teknik konularda yetkilendirilmiş kişilerdir.

  KULLANICI: Çeşitli internet araçları ve internet ortamını kullanarak, SİTE'ye erişen, bu sitede sunulan içeriği doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendiren ve bu içerikten yararlanan her bir gerçek ya da tüzel kişi/kişilerdir.

 2. SİTE YETKİLİLERİ, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın KULLANIM ŞARTLARI'nda değişiklik yapabilir. Değişiklikler, SİTE'de yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

 3. SİTE'de yer alan bilgiler, bilgisayar konusunda çok az bilgisi olan ya da hiç bilgisi olmayanlara yönelik basit nitelikte bilgilerdir. SİTE bir ansiklopedik, akademik ve/veya bilimsel bilgi kaynağı değildir; ansiklopedik, akademik ve/veya bilimsel doküman olarak değerlendirilemez ve bu amaçla kullanılamaz. Bunun ötesinde bu bilgilerin sunulması, herhangi bir profesyonel bilgilendirme hizmetini (danışmanlık, teknik destek, eğitim, vb. gibi) içermemektedir; SİTE YETKİLİLERİ'nin KULLANICI'ya bu bilgileri sunma yükümlüğü ve/veya sorumluluğu yoktur.

 4. KULLANICI`nın, SİTE'de sunulan bilgileri dikkate alarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği her türlü tasarruf ve KULLANICI'nın tasarrufları nedeniyle kendi ve/veya üçüncü şahısların maruz kalabileceği her türlü maddi ve/veya manevi zararlar, bizzat ve sadece KULLANICI`nın kendi sorumluluğundadır.

 5. Sunulan bilgilerde eksikler ya da sehven yapılmış yanlışlıklar olabilir. Olası eksiklik ya da yanlışlar, bu konuda daha uzman ve dikkatli kişilerin yapacağı öneriler dikkate alınarak giderilmektedir. Bu konudaki uyarı ve/veya önerilerin iletilebileceği e-posta adresi sayfa sonundadır.

 6. SİTE YETKİLİLERİ önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan SİTE'de sunulan her türlü imkan ve içerikte değişiklik yapabilir.

 7. SİTE üzerinden sunulan hizmetlerin, çeşitli idari ya da teknik nedenlerle kesintiye uğraması, gecikmesi veya benzeri durumlar nedeniyle SİTE YETKİLİLERİ hiç bir suretle sorumlu tutulamaz.

 8. SİTE'de, diğer internet sitelerine linkler ve/veya reklamlar bulunabilir. KULLANICI'nın, SİTE'de linkleri ya da reklamları bulunan internet sitelerine erişmesi ve/veya anılan sitelerde sunulan bilgi, içerik, ürün veya hizmetleri kullanması tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

www.bilgisayar.biz sitesi ile ilgili bilgilendirme, görüş ve önerilerinizi lütfen bilgisayar@bilgisayar.biz e-posta adresimize gönderiniz.

boslukBilgisayar Sistemleri
www.rehber.biz