ANA SAYFA Ana Donanım Yan Donanım Yazılım

BİLGİSAYAR ANA DONANIMI

Bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım, bilgisayar cihazı ve onunla bağlantılı olarak çalışan çeşitli yan birimlerden (yan donanım) oluşmaktadır. Bilgisayar sistemi tek kullanıcılı ya da çok kullanıcılı olabilir. Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerinin işlem kapasitesi yüksektir. Çok kullanıcılı bilgisayar sistemleri, özellikle orta ve büyük ölçekli kurumlarda, aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet vermesi gereken merkezi uygulamaların yoğun olduğu durumlar için tercih edilmektedir. Kısaca PC (Personel Computer) olarak adlandırılan tek kullanıcılı bilgisayarlar (kişisel bilgisayar) ise, daha çok ev ve ofis uygulamalarında tercih edilmekle birlikte, büyük küçük birçok ihtiyaca cevap verecek yeteneklere sahiptirler. Kişisel bilgisayarlar masaüstü ve taşınabilir (dizüstü) bilgisayar olmak üzere iki ayrı grupta sınıflandırılabilir. İnternet teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile kişisel bilgisayarların orta ve büyük ölçekli işletmelerde kullanımı da artmıştır. Bir masaüstü bilgisayar cihazını oluşturan ana parça ve birimler aşağıda listelenmektedir. bilgisayar resmi

Ekran

ekran resmi Ekran boyutu, izlenme alanının köşegen uzunluğuna göre inç olarak belirtilir. Çoğu uygulama için 15 inç ekran boyutu yeterlidir. Ancak birden fazla programın aynı anda çalıştırışıp izlenmesine ihtiyaç duyulan uygulamalar, ya da bilgisayar destekli tasarım uygulamaları (CAD/CAM vb.) için daha büyük ekran boyutları tercih edilmelidir. Ekranlar, teknolojik niteliklerine göre tüplü ve LCD olmak üzere iki gruptur. Ekran teknolojisindeki gelişmeler ve buna bağlı maliyet düşüşleri paralelinde; daha eski teknoloji olan tüplü ekranlar yerlerini LCD ekranlara bırakmaktadır.

Klavye

klavye resmi Klavyenin üzerinde harfler, sayılar ve çeşitli komut tuşları bulunur. F ve Q olmak üzere iki tiptir. F Klavyedeki tuşların yerleşimi Türkçe'deki harf kullanım sıklığına göredir. Q klavyenin tasarımı İngilizce gibi batı dillerine göredir. Yaygın kullanımdaki Türkçe Q klavye ise, Q klavye tuş yerleşimine Türkçe'ye özel harfler eklenerek ulaşılmış bir tasarımdır. Kablolu ve kablosuz modelleri vardır.

Ana Kart (Mainboard)

anakart resmi Adından da anlaşılacağı gibi Anakart, bilgisayarın ana işlevlerini gerçekleştiren birimidir. Bilgisayardaki diğer kart ve birimler anakarta bağlı olarak çalışırlar. Anakart üzerinde diğer kartların takılabileceği yuvalar bulunur. Bu yuvalar teknolojik özelliklerine göre ISA, PCI ve AGP olarak adlandırılır. ISA tipi yuva daha eski teknolojidir. Yeni nesil ana kartlarda PCI yuva tercih edilmektedir. AGP ise ekran kartı için kullanılan özel bir yuvadır.

Fare

bilgisayar faresi resmi Şeklinin benzerliği nedeniyle bu adı alır; elin ergonomik yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. İmlecin ekran üzerinde hareket ettirilmesi, dosyaların açılması ve kapatılması, dosyaların seçilmesi vb. gibi birçok işlevin optik fare resmikolayca kontrolunu sağlar. Kablolu ve kablosuz modelleri vardır.

Sabit Disk (Hard Disk)

sabit disk resmi Bilgisayarın işletim sistemi ve diğer yazılımların saklandığı manyetik ortamdır. Verilerin yazılması ve okunması, manyetik ortamın üzerinde dönen bir okuyucu/yazıcı kafa ile gerçekleştirilir. Bilgisayarın titreşim ve sarsıntıya karşı hassas olan birimlerindendir. Okuyucu kafanın ve sabit diskin zarar görmemesi için bilgisayarın ilk önce işletim sistemi üzerinden kapatılması tavsiye edilir. Sabit disk kapasitesi bilgisayarda tutulacak verilerin büyüklüğüne bağlı olarak seçilmelidir. Resim ve film türü dosyaların barındırılacağı bilgisayarlardaki sabit disk kapasitesi yüksek olmalıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disk kapasitesi 500GB olup; 1TB (Terabayt) kapasiteli cihaz kullanımı da artmaktadır.

Bellek (RAM)

bellek resmi Bellek, ana kart üzerinde yer alır. Bilgisayarın işlemler sırasında geçici olarak bilgi depolamak amacıyla kullandığı parçadır. Bellek boyutunun büyük olması bilgisayarın işlevsel hızını doğrudan etkiler. Başta işletim sistemi olmak üzere, bilgisayar üzerinde çalışan yazılımların sürekli geliştirip/değiştirilmesi, bu programların gerektirdiği bellek miktarını artırmaktadır. Günümüz bilgisayarlarında bellek boyutunun en az 4 GB olması gerekli hale gelmiştir; daha iyi bir performans için 8GB veya üzeri kapasite tercih edilmelidir.

İşlemci

İşlemci, ana kart üzerinde yer alır. Tüm işlemler ve kontroller işlemci tarafından gerçekleştirilir. Bilgisayarın beyni olarak da nitelendirilebilir. Bilgisayarın performansını doğrudan etkiler, aynı anda birçok işlemin yapılabilmesi için işlemci yüksek hızlı olmalıdır. İşlemci hızı Megahertz veya Gigahertz (1000 Megahertz) olarak belirtilir. Yaygın bilinen üreticiler INTEL ve AMD firmalarıdır. İşlemci hızları ve performansları yeni teknolojiler geliştirilerek sürekli artırılmakta olup; günümüzde 3GHz seviyesi aşılmıştır.

Güç Kaynağı

güç kaynağı resmi Şebeke gerilimini (220 V AC) kullanarak, bilgisayar içerisinde yer alan çeşitli birimlerin ihtiyaç duyduğu DC gerilimleri oluşturur. Güç kapasitesi bilgisayar içerisinde yer alacak birim sayısına göre değişebilir. Üzerinde bulunan pervane vasıtasıyla bilgisayar içerisinde hava dolaşımı (dolayısıyla soğutma) sağlar.

Ses Kartı

ses kartı resmi Bilgisayarın mikrofon, hoparlör ve MIDI klavyesi gibi ses aygıtlarına bağlanabilmesi ve analog ses işaretinin oluşturulmasını sağlar. Ana kart üzerindeki bir yuvaya takılır. Zengin özelliklere sahip bir ses kartı kullanılarak, bilgisayarın aynı zamanda kaliteli bir müzik seti ve müzik işleme sistemi gibi değerlendirilmesi de mümkündür.

Ekran Kartı

Bilgisayar ekranına yansıtılacak görüntü verisinin oluşturulduğu karttır. Anakart üzerindeki yuvaya yerleştirilir. Film ve yüksek çözünürlüklü görüntülerin yer aldığı oyun programları için, ekran kartının uygun kapasitesitede belleğinin bulunması gerekir.

CD / DVD Yazıcı/Okuyucu

dvd okuyucu resmi CD ve DVD yüksek kapasiteli veri kayıt ortamlarıdır. Çeşitli uygulama programları ve çoğulortam dosyaları (film, oyun, vb..) CD veya DVD diskler üzerinde taşınabilir. CD veya DVD üzerindeki bir programı ya da dosyayı çalıştırabilmek için CD / DVD okuyucu yeterlidir. Ancak bilgisayarınızdaki bir bilgiyi CD veya DVD diske yazdırmak isterseniz, bilgisayarınızda CD ya da DVD yazıcı birimi olmalıdır.

Disket Sürücü

disket resmi Disket sürücü, düşük kapasiteli (1.44 MB) bir manyetik kayıt ortamı olan disketlere veri kaydetmeye/okumaya sağlar. Disketler birbirleri ile bağlantısı olmayan bilgisayarlar arasında veri taşıma için kullanılır. Eski nesil sistemlerde bulunan bu doanım yerini CD/DVD ve taşınabilir USB Bellek birimlerine bırakmıştır.

Modem

Birbirinden uzakta bulunan bilgisayar sistemleri arasında telefon şebekesi veya telefon kablosu üzerinden bağlantı kurabilmek için kullanılır. Modem, harici bir cihaz olabileceği gibi, kart olarak bilgisayar içerisine de takılabilir. Modem kartı, bilgisayar anakartındaki yuvalardan birine takılır. Analog modemlerin hızı 57600 bps hızına kadar çıkabilmektedir. Analog modemler faks cihazı ile karşılıklı çalışabilme özelliğine de sahiptir; bilgisayardaki belgeleri faks olarak göndermek ve gelen faks mesajlarını alabilmek mümkündür. Diğer yandan yakın dönemde kullanılmaya başlanan ADSL Modemler, çok daha yüksek hızlarda veri aktarımına imkan vermektedir. ADSL Modem imkanından yararlanabilmek için, bulunduğunuz yerde, ADSL servisinin sağlanıyor olması gerekir.

Ağ Kartı (Ethernet Kartı)

Ağ kartı, bilgisayarın yerel alan ağına bağlanmasını sağlayan bir arayüz kartıdır. Ethernet standardını destekleyen ağ kartı, bilgisayara yüksek hızda veri alışverişi yapabilme imkanı sunar.

Valid HTML 4.01 Transitional

boslukBilgisayar Sistemleri
www.rehber.biz